Lund soroptimistklubb


Banan

 

 

 

 Vill ni nå oss, eller bidra till
våra projekt, skicka ett mail till: info@soroptimistloppet.se   
Alla bidrag tas tacksamt emot 

plusgiro 4308238-7

Allt överskott från loppet går oavkortat till följande projekt 
Bidrag till advokat-
kostnader

Bidrag till guldkant på tillvaron

 

Borrning av brunnar i Uganda

 The Cup - menskoppar
ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar
Guldsponsorer 2021
Video