Lund soroptimistklubb


 Banan

karta 2021.PNG (262647 byte)

 Vill ni nå oss, eller bidra till
våra projekt, skicka ett mail till: info@soroptimistloppet.se   
Alla bidrag tas tacksamt emot 

plusgiro 4308238-7

Allt överskott från loppet går oavkortat till följande projekt 
Bidrag till advokat-
kostnader
samt  till guldkant på tillvaron
 

Sanitet och vatten i en skola i  Uganda

 


Lunds Soroptimistlklubb genomför för elfte gången
Soroptimistloppet - ett mycket populärt lopp 
till förmån för lokala och internationella biståndsprojekt för kvinnor och barn 
Anmälningsavgiften för vuxna (barn under 13 år gratis) 
går oavkortat till våra projekt

Anmälan kan göras efter 1 juni - 12 september 
därefter på plats innan loppet den 14 september 
mellan 9:30 - 10:45. Deltagaravgiften är då 250 kr.


Den ca 5 km snitslade banan, med start och målgång i Stadsparken i Lund
kommer att ske den 9 september 2023 
Start kl 11:00  

Guldsponsorer 2023
 

 

Silversponsorer 2023

Övriga sponsorer 2023
Varmt tack till alla sponsorer och samtliga andra som på olika sätt bidragit till loppet och
klubbens projekt
Höiby Intressenter AB