Lund soroptimistklubb


 Banan

karta 2021.PNG (262647 byte)

 Vill ni nå oss, eller bidra till
våra projekt, skicka ett mail till: info@soroptimistloppet.se   
Alla bidrag tas tacksamt emot 

plusgiro 4308238-7

Allt överskott från loppet går oavkortat till följande projekt 
Bidrag till advokat-
kostnader
samt  till guldkant på tillvaron
 

Sanitet och vatten i en skola i  Uganda

 


The Cup - menskoppar
ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar

Anmäl dig här

Lunds Soroptimistlklubb genomför för tionde gången
Soroptimistloppet - ett mycket populärt lopp 
till förmån för lokala och internationella biståndsprojekt för kvinnor och barn 
Anmälningsavgiften 200 kr (efter 1/9 250:-) för vuxna (barn under 13 år gratis) 
går oavkortat till våra projekt

Anmäl dig här

Den ca 5 km snitslade banan, med start och målgång i Stadsparken i Lund
kommer att ske den 9 september 2023 
Start kl 11:00 (incheckning kl 9:30 -10:45)

Anmälan kan ske på plats i stadsparken 9 september mellan 9:30 - 10:45 

Guldsponsorer 2023
Fram till den 7 september.
Därefter kan anmälan göras på plats i Stadsparken 
den 9 september 
mellan 9:30 - 10:45. Deltagaravgiften är då 250 kr.
 

 

Silversponsorer 2023

Flyer och Folder Övriga sponsorer 2023

Flyer 

 

Varmt tack till alla sponsorer och samtliga andra som på olika sätt bidragit till loppet och
klubbens projekt.