Lund soroptimistklubb


Banan

karta 2021.PNG (262647 byte)

På grund av byggnation 
på Klostergården har vi i år ny bana.Vill ni nå oss, eller bidra till
våra projekt, skicka ett mail till: info@soroptimistloppet.se   
Alla bidrag tas tacksamt emot 

plusgiro 4308238-7

Allt överskott från loppet går oavkortat till följande projekt 
Bidrag till advokat-
kostnader

Bidrag till guldkant på tillvaron

 

Borrning av brunnar i Uganda

 The Cup - menskoppar
ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar

Vi är oerhört glada att vi kommer att kunna genomföra Lunds Soroptimistlopp i år.
För åttonde gången arrangerar vi detta mycket populära lopp till förmån för lokala 
och internationella biståndsprojekt för kvinnor och barn. Som vanligt kommer anmälningsavgiften på 200kr (för vuxna, barn under 10 år gratis) 
oavkortat gå till våra projekt.

Den ca 5 km snitslade banan, med start och målgång i Stadsparken i Lund
kommer att ske den 11 september 2021 på vanligt sätt live. 
Vi kommer givetvis att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer vid den tidpunkten.

Anmäl dig här...
Guldsponsorer 2021
Video
Information om loppet

Silversponsorer 2021

 

Övriga sponsorer 2021