Lund soroptimistklubb


Banan

karta 2021.PNG (262647 byte)

På grund av byggnation 
på Klostergården har vi i år ny bana.Vill ni nå oss, eller bidra till
våra projekt, skicka ett mail till: info@soroptimistloppet.se   
Alla bidrag tas tacksamt emot 

plusgiro 4308238-7

Allt överskott från loppet går oavkortat till följande projekt 
Bidrag till advokat-
kostnader

Bidrag till guldkant på tillvaron

 

Borrning av brunnar i Uganda

 The Cup - menskoppar
ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar

Vi tackar  alla deltagare, sponsorer, funktionärer och bidragsgivare i
 Soroptimistloppet 2021 i Stadsparken i Lund 
Välkomna tillbaka 10 september 2022
Resultat 2021 
Damer Herrar
1 3 Katarina Lundin 21.14   1 45 Albert Steen 20.25
2 75 Anna Karin Delborg 26.21   2 119 Svante Lindblad 23.07
3 140 Anna Hjalmarsson 26.58   3 34 Per Nord 23.25
4 77 Martina Selinder 28.03   4 97 Theo Pistora 23.44
5 20 Astrid Engström 28.29   5 125 Peter Holm 24.25
6 43 Isa Malm 28.41   6 78 Johan Wrede 26.25
7 67 Un-ae Leffler 28.48   7 113 Zackarias Krajewski 27.55
8 12 Towa Persson 28,57   8 106 Jochkim Lekman 27.58
9 122 Ellinor Eickhorn 29.17   9 46 Arvid Steen 28.41
10 93 Ulla-Karin N. Djane 29.20   10 44 Ådne Steen 30.26

Guldsponsorer 2021
Information om loppet

Silversponsorer 2021

Video

Övriga sponsorer 2021

Höiby Intressenter AB